Social kapital
Conni w jensen
Har du spørgsmål? Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Social kapital

Social kapital sikrer organisationens fundamentale sammenhængskraft
Social Kapital er et forholdsvis nyt begreb indenfor arbejdsmiljøområdet, og det har vist sig i praksis at være et værdifuldt supplement til andre og mere traditionelle arbejdsmiljø indsatser. En organisations sociale kapital beskriver bl.a. en organisationens sociale sammenhængskraft og afspejler hvordan, kerneopgaven løses i fællesskabet. Jo mere social kapital, jo bedre forudsætninger for trivsel og resultatskabelse.

Arbejdet med at opbygge social kapital tager tid og skal ses som en strategisk indsats, som inddrager såvel top som bund i organisationen, den strategiske ledelse, ledere og medarbejdere. Styrkelse af den sociale kapital er alles ansvar, og i praksis operationaliseres dette gennem fælles indsatser med fokus på tillid, samarbejde og retfærdighed.

På en arbejdsplads med høj social kapital er de sociale relationer præget af tillid, retfærdighed og en god samarbejdsevne. Samarbejdsevne, tillid og retfærdighed berører alle former for relationer på kryds og tværs i en organisation. Styrkelse af den sociale kapital kommer hele organisationen til gode, og indsatserne er med til at skabe en stærk viden om, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så trivsel bliver en positiv sidegevinst.

 

Vi har flere års erfaring i at arbejde med organisationernes sociale kapital gennem vores dialog- og praksisbaserede arbejdsmetoder. Vi tilbyder f.eks.:

  • Kurser i social kapital
  • Workshops
  • Organisatoriske udviklingsforløb

 

Social kapital test
Få målt, hvordan den sociale kapital er i virksomheden og i de enkelte afdelinger med NFA’s spørgeskema til trivselsundersøgelser. Med resultaterne af undersøgelsen kan ledelsen eller HR-afdelingen få et overblik over den sociale kapital i virksomheden og også i de enkelte afdelinger.

Conni w jensen
Har du spørgsmål? Du kan altid få fat i en af vores medarbejdere

Har du brug for hjælp og vejledning?

Vi er kun et telefonopkald væk! Tøv ikke med at kontakte os på telefon 82 36 36 70 - eller søg efter det du leder efter i søgefeltet herunder.

ARBEJDSMILJØEksperten
Frederikshavn
Aalborg
Aarhus
Næstved
Sønderborg
ame-spinner